Video van Wied Ruijssenaars.

Er is veel onduidelijkheid over de IQ-test. Professor Wied Ruijssenaars geeft inzicht in deze video.

Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Privacy Policy

Uw Privacy
Wij nemende privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van het magazine, de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiƫle voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klant

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

CONTACT: Melanie Lo
Opaallaan 1180
2132 LN Hoofddorp
06-48460806

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beĆ«indigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: [email protected]

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Privacybeleid van lerespel.nl
Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Samenvatting van het beleid
Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:
Adverteren
Google Adsense
Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Analyses
Google Analytics en MixPanel
Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Beheer van de Gebruikersdatabase
ActiveCampaign
Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Contact met de Gebruiker
Mailinglijst of nieuwsbrief
Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam

Contactformulier
Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; stad; telefoonnummer; voornaam

Hosting- en back-endinfrastructuur
Amazon Web Services (AWS)
Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Akamai Technologies, Inc.
Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Interactie met externe sociale netwerken en platforms
Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets
Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Optimalisatie en verdeling van verkeer
Cloudflare
Persoonsgegevens: Cookie; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Registratie en verificatie
Rechtstreekse registratie
Persoonsgegevens: achternaam; adres; e-mailadres; land; naam bedrijf; Postcode; stad; telefoonnummer; voornaam; wachtwoord

Tagbeheer
Google Tag Manager
Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

Weergave van content van externe platforms
Google Fonts
Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

YouTube video widget, Google Maps widget en Vimeo video
Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Gravatar
Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website, tenzij anders vermeld in dit document.

CONTACT:  
Melanie Lo
Opaallaan 1180
2132 LN Hoofddorp
06-48460806