Video van Wied Ruijssenaars.

Er is veel onduidelijkheid over de IQ-test. Professor Wied Ruijssenaars geeft inzicht in deze video.

Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Anti-Spam

Disclaimer voor
Lerespel
, lerespel.nl en slimseminar.nl

Lerespel
, hierna te noemen
Lerespel
, verleent u hierbij toegang tot slimseminar.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Lerespel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Lerespel spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lerespel.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Lerespel. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lerespel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lerespel.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lerespel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

CONTACT:  
Melanie Lo
Opaallaan 1180
2132 LN Hoofddorp
06-48460806