Video van Wied Ruijssenaars.

Er is veel onduidelijkheid over de IQ-test. Professor Wied Ruijssenaars geeft inzicht in deze video.

Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

 ‼ Ouders en onderwijsprofessionals opgelet ‼

Videos van Marjolein van Bodegom

Bureau van Bodegom heeft een droom: leerlingen in Nederland te laten zien hoe ze het beste en het makkelijkste leren. Iedereen leert op zijn eigen manier.

De een doet dit door te luisteren, de ander door te kijken, terwijl een derde het graag in de praktijk toepast. Bureau van Bodegom heeft een unieke onderzoeksmethode ontwikkeld (MILS) die persoonlijke leerstrategieën analyseert..

 Tijdens het SLIM-seminar op zaterdag 23 April 2022 leer je in...

verschillende masterclasses van educatie en intelligentie experts anders te kijken naar het leerproces en leervermogen van kinderen,

zodat je ze kan begeleiden naar hun slimste zelf.

Melanie Lo (Organisator)

Remedial Teacher en dyslexie specialist MSEN

Wied Ruijssenaars

Professor Orthopedagogiek

Marjolein van Bodegom

Cognitief psycholoog

Maaike Frankena

Trainer en Kindercoach

 👇 slim masterclass 1#.👇

Slim genoeg?

Sommige kinderen zonder verminderd leervermogen hebben toch moeite met rekenen, lezen en/of spelling. Hoe kan dat?


Gediplomeerd remedial teacher en dyslexie specialist Melanie Lo legt het uit. Ook vertelt zij hoe je in een korte tijd een achterstand in kan lopen, of zelfs een voorsprong kan maken, zodat het kind de basisschool op eigen kracht kan afmaken.


Melanie Lo (Organisator) - Remedial Teacher en dyslexie specialist MSEN

Melanie Lo is eigenaresse van het bedrijf Lerespel en organisator van het seminar. Melanie heeft 15 jaar gewerkt als groepsleerkracht. In haar praktijk helpt ze leerlingen van de basisschool die moeite hebben met lezen, rekenen en spelling. 

 👇 slim masterclass 2#.👇

De zin en onzin van de IQ-test

Er is veel onduidelijkheid over de IQ-test. Niet alleen wanneer deze ingezet kan worden maar vooral ook wat je als ouder of onderwijsprofessional kunt doen met de uitkomsten van een IQ-onderzoek. Professor Orthopedagogiek Wied Ruijssenaars brengt in zijn masterclass opheldering over deze testen.

Wied Ruijssenaars - Professor Orthopedagogiek

Wied heeft een Koninklijke Onderscheiding gekregen voor zijn baanbrekend werk in de diagnostiek en behandeling van lees-, spelling- en rekenproblemen. De laatste jaren houdt hij zich veel bezig met rekenproblemen en dyscalculie en het verband met (onderdelen) uit de IQ test.

 👇 slim masterclass 3#.👇

Hoe ben en blijf je slim?

Sommige kinderen zonder verminderd leervermogen hebben toch moeite met rekenen, lezen en/of spelling. Hoe kan dat? Gediplomeerd remedial teacher en dyslexie specialist Melanie Lo legt het uit. Ook vertelt zij hoe je in een korte tijd een achterstand in kan lopen, of zelfs een voorsprong kan maken, zodat het kind de basisschool op eigen kracht kan afmaken.


Marjolein van Bodegom - Cognitief psycholoog

Marjolein van Bodegom werkt al 25 jaar aan haar droom: leerlingen in Nederland laten zien hoe ze effectief en efficiënt kunnen leren. Marjolein is promovendus op het gebied van leerstrategieën en heeft daarbij een zeer praktische, al duizenden keren toegepaste, methode ontwikkeld om de unieke individuele leerstrategieën te ontdekken (het Meer Inzicht in LeerStrategieën-onderzoek).

 👇 slim masterclass 4#.👇

Activerend leren

Als de energie in jouw klas of gezin goed is dan kom je beter toe aan lesgeven en samenleven, maar hoe zorg je ervoor dat die energie goed is? Trainer en kindercoach Maaike Frankena geeft tips en tools.

Maaike Frankena - Trainer en Kindercoach

Maaike traint kinderen in groep 8 en de eerste klassen van het VO om om te gaan met dat "Ik kan het niet" stemmetje. Leren om op eigen benen te staan en geen speelbal van andermans meningen te zijn. Leren dat je leert, je hele leven lang. Met haar Breakthrough for Teens training laat ze tieners (en leerkrachten of ouders) zien en ervaren dat je door je grootste belemmering heen kunt breken.

VOOR WIE IS HET SLIM-SEMINAR GESCHIKT?

 • Ouders of opvoeders die helderheid willen over het leervermogen van hun kind, zonder daarbij dagen of weken lang online en offline onderzoek te hoeven doen;

 • Ouders of opvoeders die willen dat hun kind met plezier naar school gaat, omdat het kind weet welke tools en inzichten het kan gebruiken om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar resultaten;

 • Ouders of opvoeders die willen dat hun kind het meeste uit zichzelf haalt, want dit is natuurlijk de droom van elke ouder dat een kind met zelfvertrouwen en met 'beide benen' in het leven staat;

 • En ja ook voor onderwijsprofessionals die tools willen leren waarmee ze hun leerlingen beter kunnen ondersteunen in hun leerproces en ze hiermee het zelfvertrouwen kunnen geven die ze verdienen;

 • Ik geloof dat je niet alleen leert uit en boek of door te luisteren naar wat er vanaf een podium komt. Maar juist door met elkaar in gesprek te gaan. 

  Daarom heb ik ervoor gekozen om niet alleen ouders uit te nodigen maar ook onderwijsprofessionals. 

  Zowel tijdens de masterclasses als tijdens de pauzes, zullen er kortere of langere momenten 

  zijn waarop deelnemers met elkaar in gesprek kunnen gaan. 


  Het doel is dat deelnemers onderling, dus ook ouders en onderwijsprofessionals ook van elkaar leren door met elkaar op ongedwongen wijze van gedachte te wisselen over onderwijs aan kinderen. 

  Welke kennis heb je na het SLIM-seminar?

 • Hoe leerachterstanden ontstaan én hoe die ingelopen kunnen worden;

 • Op welke manieren een kind het beste en makkelijkste kan leren;