Video van Wied Ruijssenaars.

Er is veel onduidelijkheid over de IQ-test. Professor Wied Ruijssenaars geeft inzicht in deze video.

Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Seminar van Lerespel.
Voordat je je opgeeft voor een Seminar is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Seminars van Lerespel.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een Seminar komt tot stand door betaling van het verschuldigde bedrag. 

2: Inschrijvingen
2.1 Seminars worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Lerespel behoudt zich het recht voor om indien nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. 
2.4 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een Seminar wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld kost.
3.3 Afmelding voor een Seminar of training:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens het Seminar wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar indien die per mail gemeld wordt aan [email protected] 
4. Annulering/verplaatsing door Lerespel
4.1 Lerespel is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers het Seminar te annuleren. Mocht een Seminar geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Lerespel is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van het Seminar de datum te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus of seminar kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Lerespel is gerechtigd bij ziekte van een (gast)spreker deze te vervangen door een andere (gast)spreker of het Seminar te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en gerestitueerd.
4.4 Het Seminar vindt alleen plaatst mits er minimaal 30 deelnemers aanwezig zijn. Bij minder deelnemers kan het Seminar niet doorgaan.

5: Betaling
5.1 De deelnemer kan uitsluitend deelnemen na betaling via het registratieformulier op de website. 
5.2 Betaling geschied ten alle tijde minimaal 24 uur van te voren. 
5.3 Het is niet mogelijk de betaling contant te doen. En dient uitsluitend te geschieden via het officiële registratieformulier online. 

6: Klachten 
6.1 Heb je een klacht over het Seminar? Neem dan contact met Lerespel op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
7: Aansprakelijkheid
7.1 Lerespel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens het Seminar. 

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) het Seminar is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Lerespel toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Hierbij valt te denken aan informatie over kinderen die wordt uitgewisseld. 

9: Overig
9.1 Lerespel behoudt zich altijd het recht om het Seminar inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer. 
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens het Seminar, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit het Seminar en te weigeren voor volgende Seminar. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.
 
Voor overige vragen kun je contact opnemen met Melanie Lo.  
Onze privacy policy voor het Seminar vindt u hier.

CONTACT:  Melanie Lo

Opaallaan 1180
2132 LN Hoofddorp
06-48460806